Hein Information Tools


Hein Information Tools er et konsulentfirma etableret i 1988. Hein Information Tools, der også kendes som HeinIT eller heinit, beskæftiger sig med IT udviklingsområder og virksomhedsanalyse indenfor biblioteksområdet. Efterhånden er porteføljen udviddet til også at omfatte musikinformation og ophavsret. Nyest er lydstudiedelen med restaurering af ældre lydoptagelser.

Hein Information Tools har gennemført større analyseopgaver indenfor biblioteksområdet, herunder biblioteksafgift, indenfor litteratur og af dansk musikeksport. Hein Information Tools har været tilknyttet en lang række offentlige IT og WEB projekter med henblik på erhvervelse af rettigheder.

Hein Information Tools har medvirket til standardisering i Dansk Standard regi indenfor biblioteksvæsnet og indenfor informations- og dokumentationsområdet. Specielt RFID anvendelse på biblioteket har været et vigtigt indsatsområde.

Efterhånden er lydsiden blevet det vigtigste område - specielt gennem opgaver med digitalisering af lyd for blandt andet Rigsarkivet

I 2013 har restaureringen af en stor mængde 78 lakplader for egen samling til en Lauritz Melchior udgivelse for Hegermann-Lindencrone Udgiverselskabet været den mest interessante opgave.

_____________________________________________________________________

Denne site har været noget misrygtet, men nu lysner det.


Til start

Morten Hein
Director
Nøddevang 5
DK-2770 Kastrup


Phone (+45)32514346
E-mail info@heinit.dk


Rev. 07/11