Arkivdigitalisering

Institutioner, foreninger og private har meget ofte dokumentation liggende i form af gamle analoge lydmedier. De er ofte mangelfuldt registrerede, så der ikke er noget overblik over indholdet. Der er ikke udstyr til at høre lyden og der er ingen, der har praktisk kendskab til hvordan man finder ind til indholdet. I en digital form er lyden lettere og sikrere at opbevare. Lyden er lettere at genfinde og det meget letter at bruge.

Hein Information Tools kan digitalisere næsten alle analoge lydformater. Det kan være spolebånd, acetatplader, kassettebånd og alle muligt andre analoge lydmedier. Resultaterne vil foreligge digitalt efter standarder, som er sat af IASA, den internationale forening for lydarkiver. Hein Information Tools påtager sig små og store opgaver og rådgiver kunderne om registrering og opbevaring og brug af resultaterne, så der fra at være en hengemt og ukendt bunke lyd kommer der en overskuelig samling af lyd, som kan bruges og nyttiggøres.